Türkiye’de Matbaa Tarihi

Türkiye’de matbaacılığın, Avrupa’da bulunuşundan kısa bir süre sonra başladığı ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan azınlıkların matbaalar kurduğu bilinmektedir. İlk matbaa 1494 yılında Yahudiler tarafından kurulmuş ve Tevrat tefsiri olduğu sanılan ilk kitap da aynı tarihte basılmıştır. Ancak gerçek anlamda yayın yapan ilk Türk matbaası 1729 yılında yayın hayatında başlamıştır. 

Türkiye’de matbaacılığın, Avrupa’da bulunuşundan kısa bir süre sonra başladığı ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan azınlıkların matbaalar kurduğu bilinmektedir. İlk matbaa 1494 yılında Yahudiler tarafından kurulmuş ve Tevrat tefsiri olduğu sanılan ilk kitap da aynı tarihte basılmıştır. Ancak gerçek anlamda yayın yapan ilk Türk matbaası 1729 yılında yayın hayatında başlamıştır. İlk basılan eser “Lugat-i Vankuli” denilen Türkçe-Arapça bir sözlük olmuş ve bunu diğer eserler izlemiştir. Kurulan ilk özel basımevi 1840’ta çıkan “Ceride-i Havadis” gazetesinin basımevidir. 

Türkiye’de ilk Türk matbaasının kuruluşuna kadar olan dönemde kitaplar elle yazılmış ve çoğaltılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme döneminde (15.-17.yy) bilim adamlarının özellikle başkent İstanbul ve önemli ilim merkezleri olan Bursa, Amasya ve Manisa gibi illerde toplanması, bu merkezlerde yazma eser üretimini artırmıştır. Türkiye geçmişten devraldığı bu eserlerle, dünyanın yazma eser bakımından en zengin ülkesidir. Halen 300.000 cilt yazma eser varlığına sahiptir. Dünyanın birçok ülkesindeki araştırmacılar bilimsel çalışmaları için bu eserlerden yararlanmaktadır.


Tüm içeriklerimiz için blog sayfamıza inceleyebilir ve bizi Instagram’dan takip edebilirsiniz.