İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Taahhüdümüz, faaliyet gösterdiğimiz her alanda insana ve çevreye saygı duyarak tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmaktır.

Faaliyetlerimiz

• Yürürlükte olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatının öngördüğü tüm gerekliliklere uymak, bu konuda uluslararası standartları kabul etmek ve kullanılan tüm yöntemlerin sürekliliğini sağlamak,

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

• Doğru risk analizleri yaparak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tehlikeleri kontrol altına almak,

• Çalışma sırasında meydana gelebilecek iş kazalarına engel olabilmek için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından gerekli koruyucu ekipmanları edinerek önlemleri almak,

• Tüm çalışanların katılımı ile birlikte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini en aza indirmek üzere uygulamalar yapmak ve bu doğrultuda işgücü kayıplarını engellemek,

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına tüm çalışanları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek.